İzmir Vip Matematik Özel Ders: Matematiksel Düşüncenin Oluşumu

GÜNCEL DUYURU! İZMİR'DE BİR İLK ! NLP ÖĞRENCİ KOÇLUĞU DESTEKLİ VIP MATEMATİK ÖZEL DERS

BİLGİ İÇİN HEMEN ARAYIN :0-534-526-79-19

Matematiksel Düşüncenin Oluşumu


Matematiksel Düşüncenin Oluşumu 

Matematiksel  düşünce sisteminin oluşumunu sadece bilişsel gelişim olarak ele alacağım. 
Matematiksel  düşünce yapısı üç ana  öğeden oluşur. Soyutlama, analiz ve uygulama. Soyutlama ve 
analiz yukarıda belirttiğim  olaylara bakış, yaklaşım ve sonuçlandırmadır. Uygulama ise bu sonuçların 
eyleme dönüşmesidir. Eyleme dönüşen her sonuç insan beynindeki oluşan matematiksel düşünceyi de 
bir üst aşamaya  ulaştırır, Yeni bir Soyutlama ve analiz etme ortamını hazırlar.Bu Gelişen Spiral bir 
döngü  matematiksel düşüncenin gelişme sınırının  olmadığını gösterir.  
Piaget’e göre, çocuk “sayı kavramına ancak işlemsel düşünceye geçtiğinde ulaşır. Zihinsel 
eylemler, işlemler ve  düşünme süreçleri konuşma aracılığı ile değil  eylemler ile gelişir. Aslında 
eylemsiz bir konuşma da, zihinde bir anlam ve kavram yaratmaz. 

Matematiksel düşünceyi ve yapılaşmayı sağlayan dış faktörler 

a. Aile : Öncelikle  anne ve babanın, hamilelik döneminden itibaren , özellikle  okul öncesi 
dönemde  çocuk  gelişimi hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Çocuğun bilişsel gelişimi  için  gerekli ortamı hazırlamak ,  ailenin en önemli görevidir.  Çocuğun ortamının zenginleşmesi , bilişsel gelişimi 
en çok etkileyen  unsurdur. 
b. Çevre ve çevre şartları :Çevre , aile ve okulun  çocuk gelişimi üzerindeki etkileri 
yadsınamaz.  Çocuk gelişimi için, bu ortamların  daha da  zenginleştirilmesi ve  eylemleri artırıcı
etkinliklerin  desteklenmesi gerekir.  
 c. Öğretmen ve Sistemli yapılanma : Öğretmenin ,   Öğretmen olma vasıfları dışında çocuk 
ve gelişimini konusunda son derece yeterli olması gerekir. İlk, orta ve yüksek okul  öğretim 
elemanlarının , çocuk ve gençlerin hangi yaş ve sınıflarda  neleri bilmeleri gerektiği konusunda  
bilinçli olmaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum. 
 Bu bilinç ve  alt yapının oluşması için  öğretmen yetiştiren müeseselerin  yeniden  
yapılanmalarını sağlamak gerektiği görüşündeyim. Bu kurumlar, üretken ve dinamik  bir yapıya 
kavuşturulmalı, felsefe ve sistem bütünlüğü sağlanmalı. 
d. Ekonomik koşullar : Ülkenin ekonomik koşullarından başlayarak ailelerin ve öğretmenlerin 
ekonomik durumuna bağlı olarak , çocuk ve gençliğin bilişsel gelişiminin de  etkileneceği  
kaçınılmazdır. Ekonominin, Biyolojik gelişim üzerindeki etkilerini yadsımak elbette mümkün değildir.  
Asıl belirteceğim, eğitimde teknoloji kullanımından eğitimin  temel ihtiyaçlarına kadar  kaliteli 
eğitimin  belirleyici koşulunun ekonomik olduğudur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ÖĞRENCİ YORUMLARIMIZ