İzmir Vip Matematik Özel Ders: MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR 2

GÜNCEL DUYURU! İZMİR'DE BİR İLK ! NLP ÖĞRENCİ KOÇLUĞU DESTEKLİ VIP MATEMATİK ÖZEL DERS

BİLGİ İÇİN HEMEN ARAYIN :0-534-526-79-19

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR 2Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yöntemlerinin UygulanabilirliğiHeddens ve Speer’e göre [13], günümüz teknolojisi tüm alanlarda olduğu gibi matematikle ilgili
öğretim ve öğrenme süreçlerini de değiştirmeye başlamıştır. Artık öğretmenlerin teknolojik araçları, öğrencilerin
ilgilerini artırmak ve matematiği anlamalarını kolaylaştırmak için kullanmaları gerektiği kabul edilmektedir.
Peker’e göre [14], yeni teknolojilerin matematik eğitiminde kullanılmasının yararları, başarıyı artırmanın
yanısıra, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme, ilgiyi arttırma, matematik derslerine karşı duyulan endişe ve
korkuyu azaltma ve daha da önemlisi analitik ve kritik düşünme gibi etkili düşünme alışkanlıkları geliştirme
açılarından önemli görülmektedir.
 Kullanılmaya başlanan araçlar bilgisayarları, uygun hesap makinalarını (örneğin programlanabilir
türden) video diskleri, CD-Romları, iletişim ağlarını ve diğer yeni bazı ortamları (hypertex, hypermedya vb.)
kapsamaktadır. [13]. Ancak tüm bu yeniliklerin bir bütün olarak algılanması gerekmektedir. Başka bir anlatımla
matematik programlarının, öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin, donanım ve yazılımlara erişim ve öğretmen
eğitim boyutlarının tümünün bir bütün olarak göz önünde bulundurulması bu tür uygulamaların başarıya
ulaşması için gereklidir.
 Aynı araştırmacılar, bilgisayarların matematik dersindeki kullanım biçimlerini şöyle açıklamıştır.
 Alıştırma ve uygulama
 Eğitim temelli oyunlar
 Benzeşimler
 Özel öğretmen
 Problem çözme
 Materyal geliştirme
9 Kayıt tutma (records management)
Jinich’e göre [15], öğrencilerin bilgisayar kullanarak matematikte başarıya ulaşmasını sağlayabilmede
en önemli faktör yazılım programlarıdır. Ancak bu programların bir çoğu öğrenciyi ekran karşısında pasifize
edebilmektedir. Bununla birlikte bilgisayarlar, grafik yapabilme kapasitelerinin yanısıra ses ve görüntü
efektlerini de kullanarak öğrenciyi etkileyebilmektedir. Kullanıcı sık sık konuyla ilgili çoktan seçmeli soruları
yanıtlayabilmekte ve bu yanıtlara ilişkin anında geri bildirim alabilmektedir. Ayrıca öğrenci gerekli olması
durumunda  önceki açıklamalara geri dönebilme şansına da her zaman sahip olabilmektedir.
 Tüm bu öğretim biçimlerinin yanısıra günümüz matematik öğretiminde sınıflarda çoklu ortam
(multimedya) uygulamaları da kullanılmaktadır


Web tabanlı  eğitimde ise; çeşitli multimedya yazılımları sayesinde, web sayfalarına ses, görüntü, grafik,
animasyon gibi öğelerin yerleştirilmesini sağlayarak gelişen ve değişen bilgi ve teknolojileri aynı anda aktarmak
suretiyle yeni teknolojileri ve bilgileri etkileşim gücüyle kalıcı bilgiye ve uygulamaya dönüştürebilir.
Internet’i eğitim ortamlarında kullanmak öğretmelere de kendi aralarında ve öğrencilerle senkron ve
asenkron iletişim kurma, kendilerinin ve öğrencilerinin yaptıkları çalışmaları yayınlama gibi çok çeşitli ve farklı
öğretme etkinlikleri gerçekleştirme olanakları sunar. Internet’in sunduğu bilgiye erişim ve iletişim hizmetlerinin
öğretim amaçlı olarak kullanılabilecek bileşenleri şu şekilde sıralanabilir.
• Bir grup kullanıcının senkron olarak iletişim kurmasını sağlayan, IRC (Internet Relay Chat)
• Kullanıcılar arasında asenkron iletişim kurmayı sağlayan, e-posta (elektronik posta)
• Asenkron tartışmayı, çoklu ortam ve veri transferini sağlayan, Usenet
• Yazı, resim, ses, animasyon gibi farklı yapılardaki verilere ulaşmayı sağlayan çoklu ortam, WWW
(World Wide Web)
• Yazı tabanlı iletişim sağlayarak gerçek zamanlı etkileşimi sağlayan MUDs (Multi User Domains)
ve MOOs (Multi User Object Oriented)
Internet’in sağladığı bu hizmetlerin eğitim amaçlı olarak kullanılması mümkündür. Öğrenciler e-posta
yoluyla birbirlerine ders notlarını ulaştırabilir, ödevlerini öğreticilerine gönderebilir, hatta anlamadıkları
kısımlarla ilgili öğrencilerden asenkron şekilde bilgi alabilirler. Öğreticiler, belirledikleri çalışma zamanlarında
IRC yoluyla öğrencilerle senkron şekilde iletişimde bulunabilir, onların sorularına cevap verebilirler.
 Ayrıca, yukarıda sıralananlar dışında derslerle ilgili konuların tartışılabileceği tartışma grupları
(listserv), aynı anda birden fazla öğrenci ve öğretmenin sesli ve görüntülü iletişiminde bulunabileceği video
konferans sistemi de öğretim amaçlı kullanılabilecek Internet hizmetlerindendir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ÖĞRENCİ YORUMLARIMIZ