İzmir Vip Matematik Özel Ders: MATEMATİK NEDİR

GÜNCEL DUYURU! İZMİR'DE BİR İLK ! NLP ÖĞRENCİ KOÇLUĞU DESTEKLİ VIP MATEMATİK ÖZEL DERS

BİLGİ İÇİN HEMEN ARAYIN :0-534-526-79-19

MATEMATİK NEDİRMatematik Nedir?"Matematik nedir?" sorusuna bazı kaynaklar "aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve
ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı"
şeklinde bir tanım vermektedir. Bu tanım matematiğe sadece ilköğretim düzeyinde
bakınca yeterli görünse de, daha geniş bir açıdan bakıldığında yetersiz kalmaktadır.
Çünkü sayı ve ölçüyü temel almayan matematik de vardır. Ayrıca matematik yalnızca niceliklerin özelliklerini değil sistemlerin özelliklerini de inceler. Ayrıca matematiğin diğer bilimlerden destek almamak, kendi kendini üretmek gibi özellikleri
vardır. Matematiği bir tanım cümlesinin içine sığdırmak zor görünmektedir. Bu
noktadan hareketle aşağıda matematikle ilgili bazı açıklamalara yer verilmektedir.
Matematiğin konusu, sayılar, şekiller, kümeler, fonksiyonlar ve uzaylar gibi soyut
kavramlar ve bunların arasındaki ilişkilerdir. Matematikçi bu varlıkların yapılarını
ve özelliklerini inceler ve bunlarla ilgili genellemeleri ortaya çıkarır.
Matematik bilginin üretilmesinde izlenen yol matematiğe hastır ve  ispatlama
olarak adlandırılır. Bir matematikçi örneklerden yola çıkmaz, geneli ilgilendiren
düşünceyi kanıtlamaya çalışır ve bu düşünce tüm örnekler için geçerli olur. Bunu
basit bir örnekle açıklayacak olursak, "iki  tek  sayının toplam bir çift sayıdır", düşüncesinin ispatlanması; tek sayı formuna uygun iki değişkenin seçilmesi (k ve k' birer
doğal sayı olmak üzere S1 = 2k + 1, S2 = 2k' + 1) ve bunların toplanması, elde edilen sonucun çift olduğu (2 çarpanını içermesi) gösterilmek suretiyle yapılır. Elde
edilen sonucun herhangi iki tek sayıya uygulanması sadece bir doğrulamadır. Matematik düşüncenin geliştirilmesine hakim olan bu yaklaşımın adı tümdengelimdir. Tümevarım ile yapılan matematik ispatlar da vardır. Bunlar ya elemanlarının tamamı incelenebilecek kadar az olan sonlu kümelerle ilgilidir veya tümdengelimle ispatın mümkün olmadığı durumlardır. "n tane ardışık tek sayının toplamı

n2
'dir". Bu ispat yönteminde de elde edilen sonuç genel için doğrudur. ispatlama
yaklaşımlarındaki bu durum "Matematik bilgi, deneye dayanmayan ama deneyle doğrulanabilen bir bilgidir" şeklinde ifade edilebilir. Fizik, kimya, biyoloji ve di-
ğer bilimlerden yöntem olarak ayrılışı buradadır. Ayrıca matematik, diğer tüm bilimlerin gelişmesine katkı verir, ancak kendi gelişmesinde diğer bilimlerden yararlanmaz, yani matematik bilgi yine matematik bilgi yardımıyla üretilir.
Matematikçiler, elde ettikleri bir kuralın tüm örnekler için geçerli olduğundan
nasıl emin oluyorlar?
Aslında yukarıda matematiği, onun bir takım özellikleriyle açıklamaya çalıştık. Bu
özellikleri; matematiğin; bir bilgi alanı olması; kendine has dili olan bir iletişim aracı
olması, ardışık ve yığılmalı bir bilim olması, varlıkların kendileri ile değil, aralarındaki ilişkilerle ilgilenmesi, insan beyninin yarattığı bir soyutlama olması, birçok bilim dalının kullandığı bir araç olması ve bir düşünce biçimi olması olarak ifade edebiliriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ÖĞRENCİ YORUMLARIMIZ