İzmir Vip Matematik Özel Ders: MATEMATİK HAKKINDA OLUMLU TUTUM GELİŞTİRME

GÜNCEL DUYURU! İZMİR'DE BİR İLK ! NLP ÖĞRENCİ KOÇLUĞU DESTEKLİ VIP MATEMATİK ÖZEL DERS

BİLGİ İÇİN HEMEN ARAYIN :0-534-526-79-19

MATEMATİK HAKKINDA OLUMLU TUTUM GELİŞTİRMEMatematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeÖğrencilerin birçoğu hata yapma korkusuyla matematik etkinliklerinden uzak durmakta ve başarısız olmaktadır. Matematik korkusu ve kaygısı üzerine yapılmış
araştırmalar öğrencilerin matematikle ilgili yaşantıları arttıkça, matematiğe karşı
olumlu tutumlarında azalmalar gözlendiğini ortaya koymuştur. Öğrencinin matematiğe karşı tutumunda, öğretmenin rolü büyüktür. Bu nedenle öğretmen, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak önlemler almalı-
dır. Önerilen bazı önlemler şunlardır:
•  İlkokulun ilk yıllarından itibaren öğrenciler gelişmişlik düzeylerine uygun
matematik etkinliklerle karşı karşıya getirilmeli, onların kapasitelerini zorlayacak etkinliklerden kaçınılmalıdır.
• Matematik derslerinde uzun ve can sıkıcı ödevlerden kaçınılmalı, alışılmış
rutin alıştırmaların yanısıra öğrencilerin ölçme yapmalarını gerektiren, onları
araştırmalara yönelten ödevler de verilmelidir.
•  İşlem kavramları ve bu işlemlerin teknikleri öğretilirken ezberleme yerine
bunların anlamları üzerinde durulmalı, işlemlerin tekniklerini açıklayıcı ders
materyali, kavram ve algoritmalar pekişinceye kadar öğrencilerin görebilecekleri mekanlarda bulundurulmalıdır.
• Öğretmen, matematikte aynı sonuca ulaşan yöntemlerin çokluğunu sezdirmeli ve öğrencilerin bulduğu farklı çözümleri önemsemelidir.
• Çocuklar gerek işlem ve çizim yaparken, gerek problem çözerken yeterli zaman kullanabilmeli, yetiştirememe kaygısı içinde bırakılmamalıdırlar. Ayrıca öğrencilerin problem çözme ve işlem yapma sırasında düştükleri hatalar hoş-
görü ile karşılanmalı, bu hataları giderici, onarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapılmalıdır.
• Matematiğin eğlendirici, dinlendirici yanı öğrencilere tanıtılmalı, matematik
öğretiminde oyunlaştırılmış etkinliklere yer verilmelidir.
• Matematik etkinlikler sırasında öğrencilerin kendi düşüncelerini açıklamaları
için fırsatlar verilmeli, başarılı öğrencilerin hızlı çözümlerinin, yavaş olan öğ-
rencileri bloke etmesi önlenmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ÖĞRENCİ YORUMLARIMIZ