İzmir Vip Matematik Özel Ders: HAFIZA GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

GÜNCEL DUYURU! İZMİR'DE BİR İLK ! NLP ÖĞRENCİ KOÇLUĞU DESTEKLİ VIP MATEMATİK ÖZEL DERS

BİLGİ İÇİN HEMEN ARAYIN :0-534-526-79-19

HAFIZA GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
BEYNİMİZİN YAPISI VE HAFIZA GELİŞTİRME


Yapılan araştırmalar insanların beyinlerinin kapasitesinin çok azını kullandığını göstermekle beraber, bu kapasitenin nasıl daha verimli kullanılacağına dair geniş kitlelerce kabul gören kullanışlı çözümler son yıllarda ortaya çıkmaktadır.Beynin yapısı anlaşıldıkça buna paralel öğrenmeyi kolaylaştıran yöntemler geliştirilmektedir.O halde kısaca beynimizin çalışma sistemine bir göz atalım :
Beyin, iki lobdan oluşur ve ikisinin de farklı fonksiyonları vardır.Sağ beyin,vücudun sol yanını kontrol eder.Sol beyin vücudun sağ yanını kontrol eder.Yani bulundukları yerin çaprazını kontrol eder.

SOL LOB: Konuşma, Yazma ,Sözcükler, Mantık, Sayılar,Ardışıklık, Matematik, Analiz, Listeleme

SAĞ LOB: Görüntüler, Ritim ,Uzamsal düşünme,Müzik,Bütünü görme, Hayal gücü, Renkler ve şekiller.

Yukarıdaki özelliklerden sol beyinin mantıksal bir yapıda olduğunu,kelimelerle ve sayılarla düşündüğünü,bir problemi adım adım çözdüğünü ,sağ beyinin ise duygusal özellikler
taşıdığını,görüntülerle düşündüğünü ve bir olayın önce bütününü görerek hafızaya aldığını söyleyebiliriz.Hafızasını,hiçbir çalışma yapmadan,doğuştan itibaren çok iyi kullanan insanlarla yapılan çalışmalarda ;bu insanların beyinlerinin hem sol hem de sağ tarafını dengeli biçimde kullandıkları belirlenmiş,ve hafıza geliştirme çalışmaları bu temel veri üzerinde yükselmiştir.

Günümüzde eğitim sistemi sınav odaklı olduğu için ,sol beyin üzerine büyük yük binmekte, sağ beyinin özellikleri ise ihmal edilmektedir.Sayılar,sözcükler,mantık,matematik neredeyse sınav sisteminin bütününü oluşturduğu için sol beyin dominant karakter durumundadır.Öğrenme işine sağ beynin de koşulması durumunda,öğrenme oranının aritmetik değil geometrik biçimde artış gösterdiğini kendi yapmış olduğum uygulamalardan da gözlemledim.Bu uygulamaların bir kısmından aşağıda bahsedeceğim.Ayrıntılı biçimde öğrenmek isteyenler piyasadaki hafıza geliştirme kitaplarından faydalanabilir.

Bütünü görerek öğrenme:Sağ beyinin bu özelliği öğrenme açısından büyük bir öneme sahiptir.Bir
konuyu çalışırken önce konunun bütününden genel bir izlenim elde edilip,daha sonra ayrıntılara inilirse
bilgiler beyinde daha organize biçimde depolanır.Bir anlamda,öğrenilecek olan bilgiler önce beyinde
klasörlere ayrılır,sonra klasör içindeki bilgiler düzenli bir sırayla oluşturulur.Bunun için ise en güzel yöntem kavram haritaları meydana getirmektir.Önce ana çatıyı oluşturup daha sonra ayrıntılara inilen bu yöntemi ben de özel ders lerde sık sık kullanmaktayım ve ciddi verim aldığımı söylemeliyim.
Örneğin;Tarih dersine çalışırken, Kurtuluş savaşı döneminin ana çatısı oluşturulur, Atatürk’ün Samsun’
a çıkışı,Amasya,Erzurum,Sivas ve Ankara’ya gelişi,Meclis’in açılışı,düzenli ordunun kuruluşu, I.İnönü,
II.İnönü,Eskişehir-Kütahya,Sakarya Savaşları, ve nihayet Büyük Taarruz.Daha sonra ayrıntılara inilir,
kongreler,alınan kararlar,savaşların sonuçları… gibi.Bu şekilde bir çalışma biçimi bilgilerin hafızada
kalıcılığını artırır.

Akrostiş yöntemi:Akrostiş daha çok şairlerin ve aşıkların şiir yazarken kullandıkları bir yöntemdir.
Okunan bir dörtlüğün ilk harfleri sıralandığında anlamlı bir kelime oluşur.Eğitimde ise, yine sağ beynin
kullanılması için başvurulan bir yöntemdir.Örneğin;I.İnönü savaşı MİLAT tır.Moskova Antlaşması,
İstiklal Marşı,Londra Konferansı, Afgan Dostluk Antlaşması,Teşkilat-ı Esasi. Bu şifreleme yöntemiyle
ezberlenmesi gereken bir listedeki elemanların baş harflerinden anlamlı bir sözcük oluşturulabilir.

Yabancı kelimelerin ezberlenmesi :Yabancı sözcüklerin anlamlı hale getirilmesi temelli bu yöntemde,sözcük içindeki harflerle anlamlı Türkçe kelimeler oluşturulur ve bu kelimeler de sağ beyin işe koşularak hayal gücüyle birbirine bağlanır.Örneğin;Salary:Maaş .Bu kelimeyi iki parçaya ayırıp Türkçe düşündüğümüzde sel ve ileri sözcükleri oluşur, anlamı maaş olduğuna göre hayal gücümüzü kullanıp gözümüzde maaş çekmek için bankamatiğe gittiğimizi,ama tam bu sırada caddeden büyük bir sel gelip maaş alamadan bizi ileri götürdüğünü canlandıralım.Bu çağrışım artık salary le karşılaştığımız her zaman aklımıza gelecek ve bize maaşı hatırlatacaktır.Başka bir örnek ise Attribute:Bağlamak.Bu zor sözcüğü at ve tribün olarak iki parçaya ayıralım.(Kelimedeki harflerin
birebir aynı olması gerekmez)Şimdi bu iki kelimeyi bağlamak sözcüğünü çağrıştıracak biçimde ilişkilendirelim.Çok kritik bir maça gittiğimizi,yanımızdaki koltuğa at üzerinde birinin geldiğini ve atını tribüne bağlamaya çalıştığını uçuk bir durum olarak gözümüzde canlandıralım,evet biraz garip gelebilir ama sağ beyinin daha net biçimde kullanılması için gözümüzde canlandırdığımız olayın akılda kalıcı,
çarpıcı bir özellik göstermesi gerekir,merak etmeyin çağrışım yaptığınız ilişkileri sadece siz bileceğiniz için sorun oluşturmaz .

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ÖĞRENCİ YORUMLARIMIZ